Prisliste PR. 1.4.2020

 

KLIK HER FOR AT DOWNLOADE:PRISLISTE PR. 1.4.2020

 

Varenr.VarebetegnelseSortering mm.Kr. Pr. ton

SØMATERIALER

       
102 Murer pudsegrus 0-4 108,00
110 Perlesten 4-8 112,00
111 Ærtesten 8-16 104,00
112 Nøddesten, tørharpede 16-32 100,00
113 Singels 32-64 96,00
114 Paksten 64-180 96,00
103 Bundsikring, tørharpet 0-4 68,00
104 Filtergrus 0-8 80,00
105 Støbemix 0-16 92,00
106 Strandsand 0-1 120,00
107 Drængrus 0-4 96,00
118 Kabelsand (på forespørgsel) 0-4 72,00
181 Sandkassesand  0-1 120,00

BAKKEMATERIALER

   
151 Stabilgrus 0-32 110,00
150 Betongrus 0-8 110,00

GRANITMATERIALER

   
154 Stenmel   88,00
158 Vejgrus 0-16 110,00
157 Granitstabil 0-32 110,00
153 Rabatgrus 0-16 110,00

 

   
       
       
       
  Råstofafgift   3,16
  Miljøtillæg   5,00
  Produktionsvederlag, kun for sømaterialer pr. 1.1.20 5,47

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

1. ANVENDELSE
Disse almindelige betingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne.

2. PRISER
Priserne er dagspriser og ekskl. moms og andre afgifter.

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

3. LEVERING
Varerne leveres læsset på vogn i løst mål, og mængder opmåles i tons.

Det kan lejlighedsvis forekomme, at visse varer er udsolgt.

4. BESKRIVELSER OG PRØVER
Der tages løbene prøver af producerede materialer.
Analyseresultaterne udleveres til køber på forlangende, se under materialeanalyser
Hvis køber ønsker andre analyser, må disse foretages for købers egen regning.

5. REKLAMATION
Køber må straks ved modtagelsen sikre sig, at leverede varer er mangelfri.

Eventuelle reklamationer over mangler og/eller mængder må fremsættes omgående, og inden aftale foreligger, må køber ikke disponere over det reklamerede parti eller dele deraf.

Da alle varer er baseret på naturmaterialer, kan Hundested Sten & Grus ApS ikke påtage sig ansvar for variationer inden for bestemte kvaliteter og specifikationer, med mindre andet er aftalt.

I tilfælde af berettiget reklamation, ombyttes de leverede varer uden beregning, og yderligere krav af enhver art er uvedkommende for Hundested Sten & Grus ApS.

Ved afhentning er det købers ansvar, at der bestilles den kvalitet og sortering, som var ønsket af køber.

Returnering af varer kan kun finde sted efter forudgående aftale, og mod at køber betaler samtlige omkostninger der er forbundet hermed.